———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————รวมอาหาร 3 มื้อ ราคา 1,290 บาท ต่อท่าน
(ราคาดังกล่าว จะต้องมีผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 4 ท่าน และพัก 4 ท่าน /หลัง หากไม่ถึง 4 ท่านกรุณาสอบถามรายละเอียด)
วันแรกของการเดินทางถึงบ้านกอไผ่ พักผ่อนตามอัธยาศัยได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
17.30 น รับประทานอาหารเย็น ริมแม่น้ำแม่กลองท่ามกลางป่าชายเลน
18.30 น. ล่องเรือเที่ยวชมตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา (เฉพาะศุกร์ ,เสาร์,อาทิตย์)พร้อมชมหิ่งห้อย
21.00 น. กลับถึงที่พัก
วันที่สอง 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า(พร้อมชา ,กาแฟ หรือโอวัลติน,ปาท่องโก๋)
08.30 น.นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวอัมพวา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก วัดบางกุ้ง วัดบางแคน้อย อุทยาน ร.2 -ทานอาหารกลางวัน ก๋วยเตี๋ยวเรือหรืออาหารกล่อง
13.30 น. กลับถึงที่พัก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


รวมอาหาร 2 มื้อ ราคา 990 บาท ต่อท่าน
(ราคาดังกล่าว จะต้องมีผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 4 ท่าน และพัก 4 ท่าน /หลัง หากไม่ถึง 4 ท่านกรุณาสอบถามรายละเอียด)
วันแรกของการเดินทางถึงบ้านกอไผ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้คั้งแต่ 13.00 น.
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น ริมแม่น้ำแม่กลอง ท่ามกลางป่าชายเลน
18.30 น.ล่องเรือเที่ยวชมตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา (เฉพาะศุกร์,เสาร์,อาทิตย์)พร้อมชมหิ่งห้อย
21.00 น.กลับถึงที่พัก
วันที่สอง
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (พร้อมชา กาแฟ โอวัลติน ปาท่องโก๋)


 
 Copyright ® 2008 Baankorpai.com